MyyntiFLOW-valmentaja Matti Rautajoki

MyyntiFLOW-myyntivalmennus

  • ota yhteyttä: 044-7279498

yli 70% myyjistä ei pääse tavoit-teisiinsa

Perinteiset myynnin valmennusten opit on jo käyty mutta käytäntö ei ole muuttunut.

-> Tarvitaan uusia tehokeinoja.

-> Tutustu myyjän mindsetin uudelleenohjelmointiin ja ota yhteyttä


Kun luet eteenpäin kerron miksi perinteiset valmennukset ja keinot ei toimi ja mikä avuksi pysyviin tuloksiin ja kuulet miten uudenlaisella psykologisella lähestymistavalla ja metodilla on saatu huimia tuloksia niin henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen ja myyntituloksiin.

Nämä asiakkaat suosittelevat

"En olisi uskonut, että näin yksinkertaisella metodilla voidaan saada aikaan näin uskomattomia tuloksia aikaan. Hyvinvointini palautui ja myyntimme tuplaantui"
Krista Ollanketo
Krista Ollanketo
Myyntijohtaja, HVC Asunnot
"Olen käyttänyt EFT metodia itsehoitona kilpailu- ja harjoitustilanteissa huippusuorituksen ja voittaja-asenteen saavuttamiseen. Metodi toimii nopeasti. Suosittelen!"
Mira Potkonen
Mira Potkonen
Olympiamitalisti nyrkkeily

Henkilökohtainen valmennus

Henkilökohtaisella valmennuksella poistetaan myyntityön motivaatiojarrut sekä huipputuloksia jarruttavat psykologiset esteet.

Stressinhallintaosaamisen ylläpitovalmennukset

Pysyviin tuloksiin päästään toistuvilla huippuhyvinvoinnin ja tuloksentekokyvyn ja stressinhallinnan ylläpidolla.

Tiimivalmennukset

Tiimivalmennuksilla saadaan positiivinen muutos koko tiimin tyähyvinvontiin ja tehokkuuteen mindsettien uudelleenohjelmoinnilla.


Miltä kuulostaisi, jos tiimin psykologiset myynnin esteet voitaisi kitkeä pois pysyvästi? Olisitko halukas kokeilemaan? Jos olisit, luepa miten se saavutetaan...

NOSTA TIIMISI ASENNE JA TULOSKUNTO UUDELLE TASOLLE MINDSETIN UUDELLEENOHJELMOINNILLA

MyyntiFLOW-valmennus eroaa täysin perinteisestä myynnin valmennuksista. Millään muulla metodilla ei saada välittömiä muutoksia ongelmien syihin.

 

Koska vaikutamme myyntihenkilöstömme toimintaan uudelleenohjelmoimalla mielen haitta-ohjelmat alitajunnasta ja luomme optimaalisen huippumyyjän mindsetin saamme pysyviä tuloksia ilman stressiä.

 

MIKSI TOISET MYYJÄT RULLAAN JA TOISET EI?

 

Sellaiset myyntihenkilöt, joilla on haasteita uusasiakashankinnassa tai myynnin klousaamisessa ja jotka eivät täysin luota itseensä eivätkä monesti pääse myynnin johdon tai omiin haluamiinsa tuloksiin.

 

Moni varsinkin tuore myyjä katsoo kateellisena kärkimyyjien asennetta ja haluisivat päästä myös positiiviseen kierteeseen, jossa on tekemisen meininkiä.

 

Onko menestyvä myyntityö vain luontaista toisille ja toisista ei saada asennetta ja tuloskuntoa tekemälläkään?

 

Yli 60% myyjistä ei koskaan uskalla pyytää asiakkaalta kaupan päätöstä, vaikka olisi tehnyt jo suuren työn saadakseen tapaamisen. Miksi?

 

Pelko ja itseluottamuksen puute

 

 

ONKO MENESTYS KORVIEN VÄLISSÄ JA VOIKO SEN MUUTTAA VAIKKEI MENESTYSTÄ OLISI VIELÄ TULLUT ?

 
Me kaikki myyntialan ihmiset tiedämme, että myynti on fiilislaji ja arjen toimintamme on pitkälle kiinni "korvien välistämme" kuten huippurheilussa. Tiedämme, että esim. Tero Pitkämäki pääsee tasolleen vain kuin hänellä on stressitön onnistujan asenne hyvällä itseluottamuksella varustettuna.

 

Itsekin olen huomannut vuosien varrella, että kun vähennän stressiä arjessa, huomaan että tulokset kasvavat. Oletko itse huomannut tämän?

 

Viimeisen kuuden vuoden aikana henkisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn valmentajana olen huomannut, että kun on käytössä alitajuntaan vahvasti vaikututtavat keinot saadaan pysyviä muutoksia aikaan.

 

Ihminen, joka on kamppaillut epäonnistujan mentaliteetilla itseään piiskaten elämässä alisuoriutuen päivästä toiseen voidaan vapauttaa näistä epäonnistumisen, rankaisevuuden ja pessimistisyyden tunnelukoista ja epäonnistumiskokemuksistaan optimistiseksi rohkeaksi onnistujaksi alitajunnan uudelleenohjelmoinnalla.

KUKA OLEN JA MIKSI METODINI TOIMII PAREMMIN KUIN MUUT ?

Olen MyyntiFlow-valmentaja Matti Rautajoki. Olen erikoistunut henkisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantamiseen. Olen toiminut myynnin, markkinoinnin ja hyvinvointialan yrittäjänä viimeisen 15 vuoden aikana. 

 

Huipputuloksia työssäni asiakkailleni olen saanut markkinoiden tehokkaimmalla mentaalivalmennuksen työkalulla EFT-metodilla, joka on ainut välittömästi vaikuttava työkalu pysyviin muutoksiin.

 

Se miksi EFT (Emotional Freedom Techniques) kehollinen NLP tekniikka toimii paremmin kuin perinteiset valmennusmenetelmät, johtuu sen vaikutuksesta sekä kehoon että alitajuntaan.


Koska mielemme pelot ja rajoittavat uskomukset ovat pinttyneesti alitajunnassamme ja stressimme ja kokemuksemme joita olemme kokeneet ovat jääneet kehoomme, pitää vaikutus saadaan ongelman alkusyihin tehokkaasti ja ammattitaidolla.

Juuri tämä mentaalisen uudelleenohjemoinnin salapoliisityö eli tunnetyöskentely EFT Tapping-menetelmällä on vahvinta ammattitaitoani, jolla olen saanut sadoille asiakkaille huikeita tuloksia ja jota olen myös kouluttanut viimeisen 5 vuotta.

HOTEL VIP CLUB (HVC ASUNNOT) TUPLASI MYYNNIN VALMENNUKSEN ANSIOSTA

EFT valmennuksen ansiosta Hotel Vip CLubin Myyntijohtaja Krista Ollanketo sain henkiset voimavaransa takaisin ja sai nostettua myynnin tiiminsä kanssa joka kuukausi 3 kuukauden aikana yli 100%:lla. Tämän jälkeen myynti on noussut tasaisesti.

" En olisi uskonut, että näin yksinkertaisella menetelmällä voi saada näin uskomattomia tuloksia aikaan " suosittelen.

 

MITEN OLEN SAAVUTTANUT HUIPPUSUORITUKSIA ASIAKKAIDEN KANSSA ?

 

 Vuosien aikana olen saanut monia urheilijoita, yrittäjiä ja myyntihenkilöitä pääsemään hyvinvoinnissaan ja tavoitteissaan uudelle tasolle, uudelleenohjelmoiden heidän alitajuntansa ongelmien taustalla olevia syitä, joita ovat mm.

  • aikaisemmat negatiivisten kokemusten muuntaminen neutraaleiksi ja sen vaikutus omaan minäkuvaan

  • stressin ja motivaatiojarrujen poisto omaa päivittäistä tekemistä kohtaan

  • rajoittavien uskomusten poistaminen suhteessa esim. myymiseen, vaikuttamiseen, esiintymiseen, menestykseen, rahaan ja ansaitsemiseen

  • huippusuoritukseen liittyvien pelkojen poisto, jotka voi liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, esim. hylkäämisen pelko myynnin klousaamisessa tai kylmäsoittamisessa.

  • tunnelukot, yhteensä 18 aiheuttaen alisuoriutumista ja heikkoa itsetuntoa ja pelkoa ilmaista itseään vapaasti

Tässä muutamia asioita, joiden ansiosta hoitamani asiakkaat ovat pystyneet toimimaan omien arvojen ja tavoitteidensa mukaisesti ja ovat päässeet tavoitteisiinsa pysyvästi.

Varaa ilmainen puhelin
keskustelu tilanteestanne 044-7279498

Vain pyytämällä saa apua! Kysy miten pystyn auttamaan myyntiflow:ssanne ja työhyvinvoinnissanne...

MIKSI PERINTEISET MYYNTIVALMENNUKSET EI TOIMI ?

 

Sinä myynnin johdossa kaipaat valmennuksesta ihan oikeita pysyviä tekemisen muutoksia sekä asenteeseen, että käytäntöön?

 

Perinteisten myyntivalmennusten ongelmana on vain hetkellinen muutos. Se tuo ehkä viikoiksi tai muutamaksi kuukaudeksi lisää itsekuria, innostusta ja tietoa, mutta totuttu alitajuinen mukavuusalue tapoineen palaa takaisin vanhoihin tottumuksiin.

 

Tarvitaan siis jotain uudenlaista. Jotta asiat muuttuvat pysyvästi, täytyy vaikuttaa asioiden ongelmien perussyihin.

 

MIKÄ ON TÄMÄ UUSI PAREMPI RATKAISU TULOKSIIN ?

 

Myynnin esteissä ja tuloksentekokyvyssä on kysymys alitajunnasta ja sinne ohjelmoiduista tiedoistoista. Jotta ihminen haluaa mennä epämukavuusalueelle on järkevää poistaa kaikki mielen käsijarrut kuten pelot, jotka ovat estäneet halutun muutoksen.

Nuo tiedostot pitää olla puhtaat haitta-ohjelmista kuten peloista, myyntityötä sabotoivista traumoista, tunnelukoista ja rajoittavista uskomuksista, jotta pysyvät huippusuoritukset ovat mahdollisia.

 

Tiedät varmaan kuinka vaikea totuttuja tapoja on muuttaa pysyvästi (painonhallinta, elintavat tai riippuvuudet). Tämä johtuu siitä, että tietoisen mielemme ja päivittäisen ajattelumme kattaa vain 5% kapasiteetistämme suhteessa tiedostamattomaan alitajuntaan 95%. Käytännön esimerkkinä tämä vastaa appelsiinin kokoa suhteessa nuppineulan päähän.

 

Tilaa ilmainen myyntiflow puhelinkeskustelu

Autan Teitä kartoittamaan tavoitteitanne ja haasteitanne ja keskustelemaan voisinko pystyä auttamaan. Voimme keskustella kasvotusten, puhelimitse tai esim. skypen avulla. Soita numerooni 044-7279498 tai jätä yhteydenottosi. Voit hävitä vain mahdollisuutesi muutokseen.

Mihin myyntityötä jarruttaviin tekijöihin Myyntiflow-valmennuksella vaikutetaan?

Vähemmän stressiä

Poistamme työtä ja elämää häiritsevän stressin

Sekä henkilökohtaisessa, että tiimin valmennuksessa poistetaan työntekoja häiritsevät stressitekijät mielestä sekä opit myös itsehoito stressittömyyden ylläpitoon.

Työmotivaatio

Poistamme motivaatiojarrut

Sekä henkilökohtaisessa, että tiimivalmennuksessa poistamme työntekoa häiritsevät motivaatiojarrut.

Rohkeaa ja vahvempaa uus asiakashankintaa

Poistetaan uusasikashankinnat mentaaliset esteet

Rohkea uusasikashankinta vaatii sisua, pitkäjänteisyyttä, pelottomuutta ja monia ominaisuuksia. Valmennuksessa poistamme nämä mielenjarrut ja luomme uuden rohkean mindsetin.

Lisää itseluottamusta

Lisää rohkeutta, itsetuntoa ja -luottamusta

Koska EFT metodilla voidaan poistaa kaikki tunnelukot, voimme luoda myyjien unelmien estottoman, itsevarman, rohkean ja positiivisen minäkuvan.

Enemmän jaksamista

Lisää tiimin toimivuutta ja jaksamista

Valmennuksen tuoman paremman stressinhallinnan, henkisen hyvinvoinnin ja paremman itsetunnon ansioista tiimi voi ja tulee toimii paremmin.

Myynnin Flosta kasvua

Myyntiin tekemisen meininkiä

Valmennuksen luoma stressivapaa tehokkuus tuo parempia tuloksia omaan palkkapussiin sekä yrityksen kannattavuuteen.

Hotel Vip Club Krista Ollankeden johdolla tuplasi myynnin EFT valmennuksella. katso nyt miten..

Tältä reilun 7 minuutin videolta näet miten valmennus vaikutti, mihinkä EFT:n teho perustuu ja miten asiakkaat kokevat sen vaikutuksen.

Valmennus toimii siksi lupaan:


1. tyhjentää myyjiesi mielet stressistä
2. vähentää tulospaineita ja motivaatiojarruja
3. vähentää myyjien pelkoja toimia rohkeammin
4. myyjien tiedostaa lukkonsa ja saada keinot poistaa ne
5. opettaa tehokkaimman itsehoidon arjen stressinhallintaan

Tilaa ilmainen myyntiflow puhelinkeskustelu

Autan Teitä kartoittamaan tavoitteitanne ja haasteitanne ja keskustelemaan voisinko pystyä auttamaan. Voimme keskustella kasvotusten, puhelimitse tai esim. skypen avulla. Soita numerooni 044-7279498 tai jätä yhteydenottosi. Voit hävitä vain mahdollisuutesi muutokseen.

Haluatko jatkaa samaa rataa myyjiesi ongelmien
kanssa samalla tavalla vai haluatko nostaa
toiminnan uudelle tasolle ?

Kuulostaisiko hyvältä jos ongelmanne ja kasvun
jarrunne voitaisiin kitkeä ?

Kun työ on vähemmän kuormittavaa voit nauttia myös rentouttavasta vapaa-ajasta

Stressin taustasyitä poistamalla ja stressittömyyden ylläpidolla palaudutaan paremmin

Haluatko voida paremmin ja saada tiimisi uudelle tasolle?

Tilaa ilmainen myyntiflow puhelinkeskustelu

Autan Teitä kartoittamaan tavoitteitanne ja haasteitanne ja keskustelemaan voisinko pystyä auttamaan. Voimme keskustella kasvotusten, puhelimitse tai esim. skypen avulla. Soita numerooni 044-7279498 tai jätä yhteydenottosi. Voit hävitä vain mahdollisuutesi muutokseen.